Žiemos pramogos - visus metus

Instruktoriai

Snow Arena Druskininkuose

Tai vienintelis visus metus veikiantis žiemos pramogų kompleksas Baltijos šalyse. 8 hektarų teritorijoje įrengtos trys slidinėjimo trasos, skirtos kalnų slidinėjimo ir snieglenčių sportui.

Šveicariški kalnų keltuvai

Snow Arenoje įrengti naujausi šveicariški kalnų keltuvai: krėslinis keturvietis, tempiami lyniniai (bugeliniai), juostiniai. Pradedantiesiems pasikelti keltuvu padeda kvalifikuoti instruktoriai.

Saugus slidinėjimas

Rūpinamės savo klientų saugumu, todėl didelį dėmesį skiriame įrangos priežiūrai bei komplekso svečių komfortui. Arenoje veikia visus saugos reikalavimus atitinkanti technika, nuolat prižiūrimi ir testuojami keltuvai. Jūsų saugumui užtikrinti įrengtos kameros, yra galimybė mokytis slidinėti kartu su patyrusiais bei profesionaliais slidinėjimo instruktoriais, komplekse budi pirmąją pagalbą suteikti galintis gydytojas. Esame įsitikinę, kad saugumas svarbiausia.

Sniego gamyba

Slidinėjimo trasų sniegas gaminamas pasitelkiant PowderStar Series technologiją. Tad sniegas gaminamas naudojant suspaustą orą ir šaltą vandenį be jokių cheminių ir bakterinių priedų. Snow Arenos sniego gamybos sistema yra automatizuota, kontroliuojama bei valdoma nuotoliniu būdu. PowderStar Series technologija suteikia galimybę slidinėjimo trasas aprūpinti aukščiausios kokybės sniegu visus metus.

Temperatūra ir apranga

Snow Arenos slidinėjimo trasose vidutinė temperatūra svyruoja nuo -2 ºC iki -4 ºC šalčio. Dėl šios priežasties rekomenduojame vilkėti šiltą aprangą. Lankytojai, neturintys slidinėjimui skirtos aprangos ar įrangos, už papildomą mokestį gali ją išsinuomoti Snow Arenoje esančiame nuomos punkte. Lankytojų patogumui komplekse įrengta persirengimo zona, kurioje rasite persirengimo kabinas, 1000 spintelių asmeniniams daiktams saugoti, dušus.

Snow Arena komplekso taisyklės

Snow Arena vidaus tvarkos taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
 1. Šiose taisyklėse naudojamos sąvokos:
 1. Kortelė – nusipirktas ar kitokiu teisėtu būdu iš Snow arenos įgytas leidimas naudotis Trasomis;
 2. Lankytojas(-ai) – Snow arenos lankytojas(-ai);
 3. Snow arena – UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ padalinys Snow arena, kaip subjektas (operatorius), ir Snow arena, kaip objektas – Trasos, kitos patalpos (kavinės, praėjimai, poilsio, persirengimo zonos ir pan.) bei teritorijos;
 4. Taisyklės – šios elgesio Trasose bei visose kitose Snow arenoje teritorijose ir patalpose taisyklės;
 5. Trasos – Snow arenos pradedančiųjų trasa, pagrindinė trasa, lauko trasa ir kitos zonos, kurios padengtos sniegu.
 1. Šios Taisyklės reguliuoja elgesį, teises, pareigas Trasose ir visose kitose Snow arenos patalpose (kavinės, praėjimai, poilsio, persirengimo zonos ir pan.) bei teritorijose.
 2. Teisinius Lankytojo ir Snow arenos santykius reglamentuoja šios Taisyklės, Civilinis kodeksas ir kiti taikytini aktai. Teisiniai santykiai tarp Lankytojo ir Snow arenos prasideda nuo to momento, kai asmuo įgyja Kortelę ir tampa Lankytoju. Lankytojui įsigijus bilietą užeiti ir išeiti pro užtvarus galima tik vieną kartą.
 3. Trasomis gali naudotis tik Kortelę turintis asmuo. Snow arena suteikia leidimą Lankytojui naudotis Trasomis išimtinai pagal šių Taisyklių sąlygas. Įsigytą ar kitais teisėtais būdais gautą Kortelę Lankytojas privalo saugoti viso buvimo Snow arenoje metu (iki išėjimo užtvarų), o pareikalavus turi Kortelę pateikti Snow arenos personalui. Vėliausiai Kortelės parduodamos likus 1,5 val. iki Snow arenos darbo laiko pabaigos.
 4. Kiekvienas Lankytojas sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja Taisyklių laikytis. Lankytojas taip pat įsipareigoja laikytis ir visų kitų Snow arenos teisėtų nurodymų – visų informacinių pranešimų, stendų, ženklų, atstovų nurodymų žodžiu ar bet kokių kitų informacinio pobūdžio žymenų.
 5. Šios Taisyklės yra privalomos visiems asmenims, kurie yra Snow arenoje ir Trasose.
 6. Jaunesni nei 16 metų asmenys turi teisę naudotis Trasomis tik su pilnamečių palyda ir priežiūra. Lydintis ir prižiūrintis asmuo yra visapusiškai atsakingas už lydimą ir prižiūrimą asmenį.
 7. Bendrosios saugumo nuostatos IR TVARKA SNOW ARENOJE
  1. Minimalūs praktiniai įgūdžiai ir žinios, kurie reikalingi naudojantis Trasomis yra:
   1. gebėti saugiai stabdyti ir sustoti;
   2. gebėti kontroliuoti greitį;
   3. gebėti pasukti;
   4. gebėti naudotis keltuvais.
  2. Siekiant išvengti grėsmės Lankytojui ir kitiems Lankytojams, Lankytojas, neturintis minimalių įgūdžių ir žinių, neturi teisės be instruktorių pagalbos naudotis Trasomis.
  3. Snow arena yra šalta, slidinėjimui skirta patalpa, todėl Lankytojas turi pasirinkti tinkamą aprangą, inventorių ir bet kokius kitus jam individualiai reikalingus daiktus ir (ar) priemones. Lankytojas, neturintis reikiamos aprangos bei inventoriaus, už papildomą mokestį gali išsinuomoti Snow arenoje esančiame slidinėjimo aprangos bei įrangos nuomos punkte. Išsinuomotas inventorius grąžinamas Snow arenai visas iš karto.
  4. Lankytojas, turintis sveikatos (fizinių ir (ar) psichinių) sutrikimų, turi pasikonsultuoti su gydytoju, ar apsilankymas Trasose nepakenks Lankytojo sveikatai ir ar Lankytojo sveikata nekels grėsmės Snow arenos veiklai ar kitiems Lankytojams. Esant bet kokioms rizikoms (abejonėms), Lankytojas neturi teisės naudotis Trasomis.
  5. Pagrindinėje trasoje yra įrengti specialiais ženklais pažymėti SOS telefonai, kuriais Lankytojai gali išsikviesti pagalbą Trasose įvykus nelaimingam įvykiui.
  6. Norintys pagerinti slidinėjimo slidėmis arba snieglente bei naudojimosi keltuvais įgūdžius, gali kreiptis į Snow arenoje esančius instruktorius ir už papildomą mokestį išmokti slidinėjimo pagrindų.
  7. Vartoti gėrimus bei valgyti šaltojoje Snow arenos dalyje galima tik tarpiniame „Bo“ bare, finišo bare. Griežtai draudžiama būti Trasose apsvaigus nuo alkoholio (apsvaigimu laikoma, kai alkoholio kiekio koncentracija kraujyje yra didesnė negu 0,0 promilių) narkotinių, psichotropinių ar kitų medžiagų. Lankytojas iš anksto sutinka, Trasų atstovams pareikalavus nedelsiant leisti patikrinti Lankytojo blaivumą alkotesteriu.
  8. Siekiant užtikrinti saugumą ir bendrąsias tvarkos nuostatas Lankytojams draudžiama:
   1. atlikti bet kokius kitus veiksmus, kurie keltų grėsmę naudojimosi Trasomis ir (ar) keltuvais saugumui;
   2. rūkyti Snow arenos patalpose;
   3. be priežiūros palikti lydimus ir prižiūrimus asmenis, neturinčius teisės savarankiškai naudotis Trasomis;
   4. iš Snow arenos išsinešti išsinuomotą aprangą ir inventorių, jį gadinti (tyčia ar neatsargiai);
   5. neleistinu būdu patekti pro užtvarus ar eiti į tarnybines patalpas, šios taisyklės nesilaikymas užtraukia lankytojui 50,00 EUR baudą.
   6. be išankstinio rašytinio Snow arenos sutikimo užsiimti bet kokia komercine veikla (įskaitant, bet neapsiribojant mokymu slidinėti) bei reklama, nepriklausomai nuo to, ar ji susijusi su pajamų gavimu;
   7. be išankstinio rašytinio Snow arena sutikimo naudotis Ledo siena;
   8. Trasose slidinėti rogutėmis ar kitomis priemonėmis nei kalnų slidinėjimo slidės bei snieglentės, sniego dviračiai (taip pat pradedančiųjų trasoje – „tubing“ padanga);
   9. šiukšlinti Snow arenoje;
   10. palikti asmeninius daiktus, drabužius, inventorių ne tam skirtose vietose;
   11. fotografuoti, filmuoti, išskyrus atvejus, kai gaunamas atskiras leidimas.
  9. Be kitų šiose Taisyklėse įtvirtintų pareigų, Lankytojas privalo saugoti savo turtą:
   1. tinkamai prižiūrėti visą savo turtą;
   2. saugoti inventorių nuo vagysčių ar praradimų;
   3. saugoti inventoriaus būklę pasirenkant tinkamą leidimosi greitį ir trajektoriją.

 

 1. Naudojimosi keltuvais tvarka
  1. Snow arenoje veikia dviejų rūšių keltuvai (sėdimi ir stovimi), skirti Lankytojų pakėlimui iš trasos pabaigos į trasos pradžią.
  2. Pagrindinės keltuvų taisyklės:
   1. Lankytojas prie keltuvo privalo laikytis eilės tvarkos;
   2. Lankytojas atsisėsti (ant sėdimo keltuvo)/ atsistoti (ant stovimo keltuvo) ant keltuvo gali tik tam numatytoje vietoje;
   3. Lankytojas (slidininkas), turintis lazdas, privalo nusiimti lazdų diržus ir lazdas laikyti rankoje. Lankytojas (snieglentininkas) privalo iškelti vieną koją iš snieglentės tvirtinimo;
   4. Lankytojas privalo nukreipti slides arba snieglentę pasikėlimo kelio kryptimi;
   5. Lankytojui draudžiama išlipti iš keltuvo nepasiekus saugios zonos;
   6. Lankytojas, prieš nuimdamas sėdimo keltuvo apsauginį laikiklį, privalo įsitikinti, ar laikiklis neužsikabino už drabužių ar inventoriaus;
   7. Lankytojas, keltuvo pagalba pakilęs į kalną, nedelsiant privalo atlaisvinti aikštelę šlaito kryptimi, o, esant poreikiui, sustoti tik saugioje vietoje.
  3. Lankytojas, neturintis keltuvo naudojimosi patirties, privalo apie tai informuoti Snow arenos personalą.
  4. Jeigu keltuvas kelia bet kokio pobūdžio grėsmę, Lankytojas privalo pareikalauti išjungti keltuvą.
  5. Jeigu Lankytojas nusprendžia nesinaudoti keltuvu ir į viršų kopti pėsčiomis, Lankytojas privalo kopti konkrečios trasos šone ir nekelti jokios grėsmės žemyn besileidžiantiems Lankytojams.
 2. Naudojimasis trasomis
  1. Prieš pradėdamas nusileidimą Lankytojas privalo įsitikinti, kad jis nekelia jokių grėsmių sau, kitiems Lankytojams ir bet kurių asmenų turtui. Šiuo tikslu Lankytojas privalo individualiai įvertinti savo galimybes, Trasų būklę, kitų Lankytojų buvimą ir judėjimo trajektoriją, daiktų Trasose buvimą, sniego motociklo judėjimą ir kitas reikšmingas aplinkybes. Šios nuostatos taikytinos ir atskiriems manevrams.
  2. Lankytojui leidžiama pradėti nusileidimą tik įsitikinus saugaus nusileidimo galimybe. Lankytojui draudžiama pradėti nusileidimą turint bet kokių abejonių dėl saugaus nusileidimo galimybės. Šios nuostatos taikytinos ir atskiriems manevrams.
  3. Lankytojas, leisdamasis Trasomis, turi teisę aplenkti kitą Lankytoją tik įsitikinęs tokio manevro saugumu. Bet kokiu atveju lenkiantysis Lankytojas privalo laikytis saugaus atstumo. Lankytojas, artėjantis iš nugaros, privalo pasirinkti tokią kryptį bei manevrą, kad nesukeltų pavojaus Lankytojui, esančiam priešakyje.
  4. Lankytojas privalo slidinėti tik su tinkamu inventoriumi ir apranga. Lankytojui draudžiama naudoti techniškai netvarkingą inventorių. Lankytojas privalo visą buvimo Trasose laikotarpį dėvėti šalmą.
  5. Lankytojui draudžiama leistis tik tiesia trajektorija ir (ar) išvystant nesaugų greitį.
  6. Lankytojas privalo suteikti pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju nukentėjusiam Lankytojui. Apie bet kokį nelaimingą atsitikimą būtina nedelsiant pranešti Snow arenos personalui.
  7. Sustoti galima tik gerai matomoje vietoje, konkrečios trasos krašte. Lankytojas privalo išvengti sustojimo greitoje nusileidimo konkrečios trasos dalyje, siauroje vietoje, riboto matomumo vietoje, nebent tai neabejotinai būtina siekiant išvengti neigiamų pasekmių.
  8. Nukritęs Lankytojas privalo dėti visas pastangas, kad nedelsiant pasišalintų iš kritimo vietos – tęstų leidimąsi trasa arba pasitrauktų į artimiausią trasos kraštą.
 3. NAUDOJIMASIS SNIEGLENČIŲ PARKU
  1. Trasose yra įrengtas specialus snieglenčių parkas. Tai yra profesionalams skirta, padidintos rizikos teritorija.
  2. Be bendrųjų šiose Taisyklėse nurodytų reikalavimų, snieglenčių parke taikomos papildomos saugumo taisyklės:
   1. snieglenčių parku galima naudotis tik turint atitinkamą patirtį ir specialų pasirengimą;
   2. snieglenčių parke galima slidinėti tik su snieglente arba specialiomis snieglenčių parkui skirtomis slidėmis;
   3. snieglenčių parke draudžiama naudoti iš Snow arenos išsinuomotą inventorių.
 4. NAUDOJIMASIS „TUBING“ PADANGA
  1. Snow arena teikia slidinėjimo „Tubing“ padanga paslaugą.
  2. Slidinėti „Tubing“ padanga leidžiama tik saugia kūno pozicija – ant nugaros, kojomis šlaito kryptimi.
  3. Slidinėti „Tubing“ padanga leidžiama tik pradedančiųjų trasoje.
 5. Atsakomybė
  1. Lankytojo atsakomybė:
   1. Lankytojas yra atsakingas už žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai sukeltą Snow arenai ir (ar) bet kuriems tretiesiems asmenims;
   2. Slidinėjimas visais atvejais yra padidintos rizikos veikla, kuria užsiimant yra realus pavojus patirti žalą sveikatai ir turtui. Lankytojas, priimdamas sprendimą užsiimti šia veikla ir (ar) būti Trasose, kuriose užsiimama tokia veikla, prisiima visą su tuo susijusią riziką;
   3. susidūrimo atveju, Lankytojas yra atsakingas už žalą, sukeltą žemiau besileidusiam Lankytojui;
   4. Lankytojui nesilaikant bet kurių šių Taisyklių reikalavimų, Snow arena turi teisę vienašališkai anuliuoti Kortelę (sumokėti pinigai negrąžinami) ir (ar) uždrausti naudotis Trasomis (arba konkrečiomis Trasomis);
   5. Kortelės pametimo rizika tenka Lankytojui, t.y. Lankytojas, praradęs Kortelę, nebeturi teisės naudotis Trasomis (įskaitant ir tuos atvejus, kai Lankytojas Kortelę gavo neatlygintinai);
   6. Lankytojas, sugadinęs iš Snow arenos išsinuomotą inventorių ir (ar) aprangą, privalo atlyginti visą žalą.
  2. Snow arenos atsakomybė:
   1. Snow arena neatsako už Lankytojų traumas, nelaimingus atsitikimus, sveikatos sutrikimus, kito asmens sužalojimą;
   2. Snow arena nėra atsakinga už nelaimingus atsitikimus ir nuostolius, atsiradusius Lankytojui arba tretiesiems asmenims pažeidus šių Taisyklių arba Taisyklių pagrindų priimtų sprendimų reikalavimus;
   3. Snow arena nėra atsakinga už bet kokius slidinėjimo inventoriaus ar kito turto gedimus (vertės sumažėjimus) ir praradimus Trasose;
   4. Snow arena nėra atsakinga už persirengimo erdvėje esančiose spintelėse paliekamų daiktų saugumą;
   5. atsižvelgiant į Snow arena veiklos specifiką, sniego būklė gali nuolat kisti, todėl Snow arena nėra atsakinga už nepertraukiamą Trasų vienodos kokybės užtikrinimą;
   6. Snow arena nėra atsakinga už įvykius, nulemtus Lankytojo fizinių ir (ar) psichinių sveikatos savybių ir (ar) sutrikimų;
   7. Snow arena nėra atsakinga už dėl techninių kliūčių įvestą laikiną draudimą naudotis keltuvais bei Trasomis (šiais atvejais paslaugų kaina neperskaičiuojama ir pinigai negražinami).
  3. Lankytojas yra informuojamas, kad su vartojimo santykiais, susijusius ginčus sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Lietuvos Respublikos teismai. Lankytojai, kurie nėra vartotojai, (pavyzdžiui, besitreniruojantys profesionalūs sportininkai) yra informuojami, kad ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.
 6. Duomenų apsauga
  1. Snow Arena vaizdo stebėjimo kameromis stebi visą jai priklausančią teritoriją, taip pat renka Lankytojų vardus, pavardes, kontaktinius duomenis.
  2. Duomenų valdytojas – UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“, juridinio asmens kodas 300076944, buveinės adresas Druskininkai, Vilniaus al. 13-1, tel. Nr. [+370 313 52341], el. p. [admin@aquapark.lt], www.snowarena.lt, www.aquapark.lt.
  3. Duomenų tvarkymo tikslas – siekiant suteikti kokybiškas paslaugas (įvykdyti sutartį), vykdyti teisines prievoles, apsaugoti asmenų interesus. Be asmens duomenų to padaryti nebūtų galimybės.
  4. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisinė prievolė, sutartis, asmenų interesų apsauga.
  5. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – [+370 614 87739].
  6. Duomenų saugojimo terminas – ne ilgiau nei yra būtina šiame pranešime nurodytiems tikslams pasiekti.
  7. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami (dėl teisinių pereigų vykdymo ir administravimo):
   1. IT, serverio, pašto, archyvavimo, buhalterijos paslaugų teikėjams;
   2. notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams;
   3. teisėsaugos ir priežiūros, taip pat kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms.
  8. Informuojame, kad esant nustatytiems pagrindams, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia duomenų subjektui šias teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą, jeigu toks buvo duotas, arba teisę nesutikti, jeigu tokio sutikimo prašoma. Duomenų subjekto teisės gali būti įgyvendintos tik nustačius duomenų subjekto tapatybę, taip pat kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus duomenų subjekto prašymo pagrįstumą.
  9. Informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. p. ada@ada.lt, vdai.lrv.lt).

 

 

Snow Arenos įvertinimai

Didžiausias pasaulyje slidinėjimo kompleksų vertinimo portalas Skiresort.info  Snow Arenai suteikė aukščiausią įvertinimą – 5 žvaigždutes...