Žiemos pramogos - visus metus

Svarbi informacija!

Mieli lankytojai, nuo rugsėjo 13 d. Snow Arenoje gali lankytis asmenys (16 m.+) tik turintys Galimybių pasą arba ES skaitmeninį COVID pažymėjimą arba kitus dokumentus, liudijančius apie pasiskiepijimą, persirgimą, atliktą testą. Vaikams (0-15 m.) jokių dokumentų pateikti nereikia!

Siekiant užtikrinti svetainės stabilų darbą, šioje svetainėje yra naudojami slapukai (cookies).

Privatumo politika

Snow Arena Druskininkuose

Tai vienintelis visus metus veikiantis žiemos pramogų kompleksas Baltijos šalyse. 8 hektarų teritorijoje įrengtos trys slidinėjimo trasos, skirtos kalnų slidinėjimo ir snieglenčių sportui.

Šveicariški kalnų keltuvai

Snow Arenoje įrengti naujausi šveicariški kalnų keltuvai: krėslinis keturvietis, tempiami lyniniai (bugeliniai), juostiniai. Pradedantiesiems pasikelti keltuvu padeda kvalifikuoti instruktoriai.

Saugus slidinėjimas

Rūpinamės savo klientų saugumu, todėl didelį dėmesį skiriame įrangos priežiūrai bei komplekso svečių komfortui. Arenoje veikia visus saugos reikalavimus atitinkanti technika, nuolat prižiūrimi ir testuojami keltuvai. Jūsų saugumui užtikrinti įrengtos kameros, yra galimybė mokytis slidinėti kartu su patyrusiais bei profesionaliais slidinėjimo instruktoriais, komplekse budi pirmąją pagalbą suteikti galintis gydytojas. Esame įsitikinę, kad saugumas svarbiausia.

Sniego gamyba

Slidinėjimo trasų sniegas gaminamas pasitelkiant PowderStar Series technologiją. Tad sniegas gaminamas naudojant suspaustą orą ir šaltą vandenį be jokių cheminių ir bakterinių priedų. Snow Arenos sniego gamybos sistema yra automatizuota, kontroliuojama bei valdoma nuotoliniu būdu. PowderStar Series technologija suteikia galimybę slidinėjimo trasas aprūpinti aukščiausios kokybės sniegu visus metus.

Temperatūra ir apranga

Snow Arenos slidinėjimo trasose vidutinė temperatūra svyruoja nuo -2 ºC iki -4 ºC šalčio. Dėl šios priežasties rekomenduojame vilkėti šiltą aprangą. Lankytojai, neturintys slidinėjimui skirtos aprangos ar įrangos, už papildomą mokestį gali ją išsinuomoti Snow Arenoje esančiame nuomos punkte. Lankytojų patogumui komplekse įrengta persirengimo zona, kurioje rasite persirengimo kabinas, 1000 spintelių asmeniniams daiktams saugoti, dušus.

Snow Arena komplekso taisyklės

Snow Arena vidaus tvarkos taisyklės

 

1.  Bendrosios nuostatos.

1.1     Snow Arena vidaus tvarkos taisyklės nustato naudojimosi  Snow Arena ir elgesio joje tvarką. Visi lankytojai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Saugumas ir patogumas yra svarbiausia, ko siekia Snow Arena.

1.2     Tinkamas elgesys ir pagarba kitiems lankytojams bei personalui turi būti rodoma visada. Nepriimtinas egesys nebus toleruojamas ir lankytojas bus neįleistas, ar pašalintas iš Snow Arena. Tokiu atveju pinigai už apmokėtas paslaugas nebus grąžinami, personalo sprendimas yra neginčijamas.

1.3      Kiekvienas lankytojas, įsigijęs Snow Arena bilietą, sutinka su šiomis taisyklėmis ir prisiima įsipareigojimus jų laikytis. Lankytojas taip pat įsipareigoja laikytis visų kitų ženklų,  iškabų ir nurodymų, esančių Snow Arena. Už pasėkmes, kilusias dėl šių taisyklių nesilaikymo, Snow Arena personalas neatsako.

1.4    Įeiti į slidinėjimo trasas ir snieglenčių parką gali tik lankytojai įsigiję slidinėjimo bilietą. Įsigytą bilietą Snow Arena lankytojas privalo saugoti iki slidinėjimo seanso pabaigos, o pareikalavus turi bilietą pateikti Snow Arena personalui. Paskutinis bilietas parduodamas likus 1,5 val. iki trasų darbo laiko pabaigos.

1.5    Minimalūs įgūdžiai ir žinios, kurie reikalingi naudojantis slidinėjimo trasomis yra: saugiai stabdyti ir sustoti; kontroliuoti greitį; sugebėti pasukti; mokėti naudotis keltuvais. Snow Arena personalas turi teisę paprašyti pereiti iš pagrindinės slidinėjimo trasos į pradedančiųjų trasą, jeigu lankytojas nemoka atlikti šių veiksmų. 

1.6     Norintys išmokti slidinėti slidėmis arba snieglente bei naudotis keltuvais, gali kreiptis į Snow Arena esančios slidinėjimo mokyklos DruSkiSchool instruktorius bei už papildomą mokestį išmokti slidinėjimo pagrindų.

1.7     Snow Arena slidinėjimo trasose mokyti slidinėti gali tik sertifikuoti instruktoriai, kurie privalo pateikti tai įrodantį dokumentą, bei sudaryti mokymo paslaugų teikimo sutartį su Snow Arena.

1.8     Snow Arena slidinėjimo trasos yra šalta patalpa, todėl lankytojams rekomenduojame dėvėti žiemos pramogoms tinkamą aprangą. Neturintys reikiamos aprangos bei įrangos, jas už papildomą mokestį gali išsinuomoti Snow Arena esančiame slidinėjimo aprangos bei įrangos nuomos punkte. Slidinėjimo įranga bei apranga nerezervuojama.  Išsinuomotas inventorius grąžinamas visas iš karto (ne dalimis). Lankytojai privalo atlyginti žalą už sugadintą arba sulaužytą inventorių.

1.9     Įėjimas į šaltas patalpas, naudojimasis keltuvais bei slidinėjimas/čiuožimas trąsomis yra pačių lankytojų atsakomybė bei rizika. Snow Arena savininkai, vadovai bei personalas neatsako už traumas, nelaimingus atsitikimus, sveikatos sutrikimus, kito asmens sužalojimą, žalas asmeninei įrangai, aprangai ir paliktus, pamestus ar pavogtus daiktus. Lankytojai privalo patys atsakingai įvertinti savo gebėjimus bei elgtis tinkamai, prižiūrėti asmeninius daiktus, juos palikti persirengimo zonoje esančiose rakinamose spintelėse, o  išeinant juos pasiimti. 

1.10   Lankytojai, turintys sveikatos sutrikimų, turi pasikonsultuoti su gydytoju ar apsilankymas Snow Arena komplekse nepakenks jų sveikatai. Apsilankymas Snow Arena yra tik pačių lankytojų rizika, dėl sveikatos sutrikimų Snow Arena neatsako. Lankytojai laisva valia priimė sprendimą dėl slidinėjimo/čiuožimo sporto/pramogų pasirinkimo, žinodami, įvertinę bei prisiėmę visą su tuo susijusią riziką, įskaitant ir nurodytą šių taisyklių 1.9 punkte.

1.11   Lankytojai privalo atlyginti Snow Arena turtui padarytą žalą pagal nustatytus Snow Arena įkainius. Lankytojai privalo atlyginti kito asmens turtui bei kitam lankytojui padarytą žalą LR teisės aktuose nustatyta tvarka. Už nepilnamečius asmenis atsako ir yra atsakingi jų tėvai, globėjai ar rūpintojai.

1.12   Snow Arena pagrindinėje trasoje įrengti septyni specialiais ženklais pažymėti SOS telefonai, kuriais lankytojai gali išsikviesti pagalbą trasoje įvykus nelaimingam įvykiui.

1.13   Saugumo sumetimais Snow Arena komplekse yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema.

1.14   Dėl techninių kliūčių Snow Arena slidinėjimo trasose laikinai gali būti draudžiama naudotis keltuvais bei zonomis, tuo atveju paslaugų kaina neperskaičiuojama ir pinigai negražinami.

1.15  Snow Arena įrengtos specialios rūkymo vietos, rūkymas tam neskirtose vietose prieštarauja Snow Arena taisyklėms.

1.16    Vartoti gėrimus bei valgyti šaltojoje Snow Arena dalyje galima tik Tarpiniame „SnowBo“ bare, „Carlsberg“ Finišo bare bei „Ice Bar“.

1.17   Jeigu lankytojas yra apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų, jis bus paprašytas išeiti iš Snow Arena. Lankytojai, nesilaikantys šių taisyklių, gali būti Snow Arena personalo pašalinti iš Snow Arena slidinėjimo zonos arba iš komplekso. Esant pakartotiniam ar šiurkščiam taisyklių pažeidimui gali būti uždraudžiama naudotis Snow Arena slidinėjimo zona ir/ar kompleksu neterminuotai. Šiame punkte nurodytais atvejais pinigai už apmokėtas paslaugas nėra grąžinami.

2.  Snow Arena elgesio taisyklės:

2.1.    Gerbkite kitus Snow Arena lankytojus. Slidininkas ar snieglentininkas privalo elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus ar nepakenktų kitiems.

2.2.    Kontroliuokite greitį. Slidininkas ar snieglentininkas privalo pasirinkti tinkamą greitį ir manevrus, įvertindamas savo asmeninius gebėjimus, ir eismo trasose intensyvumą.

2.3.    Tvarkingai lenkite čiuožiančius žemiau. Slidininkas ar snieglentininkas artėjantis iš nugaros privalo pasirinkti tokią kryptį bei manevrą, kad nesukeltų pavojaus slidininkui ar snieglentininkui esančiam priešakyje.

2.4.    Lenkdami palikite pakankamai erdvės manevrui. Slidininkas ar snieglentininkas turi aplenkti kitą slidininką ar snieglentininką iš kairės ar dešinės, numatydamas, kad jis paliks pakankamai erdvės aplenktam slidininkui ar snieglentininkui, nedarydamas jokių tyčinių ar nesąmoningų manevrų.

2.5.    Visada apsižvalgykite prieš įeidami į trasas bei pradėdami čiuožti. Pradedant čiuožti, ar po sustojimo vėl pradėdant čiuožti, privaloma apsidairyti ir įvertinti, ar galima čiuožti nesukeliant pavojaus sau ir kitiems, įvertinti trasą, kitų asmenų buvimą trasoje, nusileidimo trajektoriją, ir saugų nusileidimą.

2.6.    Sustoti galima tik gerai matomoje vietoje, trasos krašte. Slidininkas ar snieglentininkas privalo išvengti sustojimo greitoje nusileidimo trasos dalyje, siauroje vietoje ar kur ribotas matomumas, nebent tai neabejotinai būtina. Slidininkas ar snieglentininkas, nukritęs tokioje vietoje, privalo pasišalinti iš kritimo vietos kaip įmanoma skubiau.

2.7.    Kopimas į trasos viršų. Nusprendęs į trasos viršų kopti pėsčiomis, slidininkas ar snieglentininkas privalo laikytis trasos šone, netrukdyti žemyn besileidžiantiems lankytojams.

2.8.    Laikykitės ženklų nurodymų. Slidininkas ar snieglentininkas privalo atsižvelgti į visas iškabas ir ženklinimus esančius trasose, ant/prie keltuvų, bei visoje Snow Arena, laikytis Snow Arena darbuotojų, reikalavimų arba nurodymų dėl trasų, keltuvų ir inventoriaus naudojimo.

2.9.    Nelaimingi atsitikimai. Nelaimingo atsitikimo atveju, visi galintys privalo padėti, liudininkai privalo suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams.

2.10.  Tapatybės nustatymas nelaimingo atsitikimo atveju. Kiekvienas slidininkas, snieglentininkas bei įvykio liudininkas ar už įvykį atsakingas asmuo privalo aptarnaujančiam personalui bei gydytojams pateikti asmeninę informaciją, reikalingą nelaimingo atsitikimo dokumentacijai.

3.  Snow Arena lankytojams draudžiama:

3.1.    Slidinėti be šalmų.

3.2.    Pagrindine trasa slidėmis ar snieglente leistis tiesia trajektorija išvystant didelį greitį.

3.3.    Keltis keltuvu neužsidarius apsaugos.

3.4.    Keltis keltuvu su snieglente neatsisegus vieno apkausto, neiškėlus vienos kojos iš snieglentės tvirtinimo.

3.5.    Trikdyti lankytojų judėjimą, lipti, sėdėti ant turniketų bei vartelių, apšvietimo įrangos, keltuvų atramų bei kitų laikančiųjų konstrukcijų, šokinėti per turniketus, vartelius, apsaugines sieneles.

3.6.    Lankytis Snow Arena komplekse apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų medžiagų.

3.7.    Naudotis trasomis, keltuvais, jeigu sveikatos sutrikimai, fizinės, psichinės ar kitos savybės, gali trukdyti saugiai jais naudotis, ir/ar kelti neigiamų pasekmių.

3.8.    Atlikti bet kokius kitus veiksmus, kurie trukdytų saugiai naudotis trasomis, keltuvais ir/ar keltų grėsmę kitų asmenų ar turto saugumui.

3.9.    Rūkyti Snow Arena komplekse (išskyrus tam skirtas vietas).

3.10.  Palikti vaikus be priežiūros.

3.11.  Snow Arena komplekso išsinešti išsinuomotą aprangą ir inventorių.

3.12.  Neleistinu būdu patekti pro turniketus ar eiti į tarnybines patalpas.

3.13.  Gadinti komplekso inventorių ir įrangą, naudoti techniškai netvarkingą savo atsineštą inventorių.

3.14.  Nesuderinus su Snow Arena personalu komplekso patalpose užsiimti įvairia komercine veikla bei reklama, nepriklausomai nuo to, ar ji susijusi su pajamų gavimu ar ne.

3.15.  Snieglenčių parke slidinėti pradedantiesiems ir naudoti Snow Arena inventorių.

3.16.  Slidinėti rogutėmis ar kitomis priemonėmis, išskyrus kalnų slidinėjimo slides bei snieglentes.

3.17.  Čiuožti su Snow Tubing padangomis pagrindinėje trasoje.

3.18.  Šiukšlinti Snow Arena teritorijoje, palikti savo asmeninius daiktus, drabužius, inventorių ne tam skirtose vietose.

3.19.  Fotografuoti, filmuoti, išskyrus atvejus, kai gaunamas atskiras leidimas.

Pasirašydamas šias vidaus tvarkos taisykles, įsipareigoju šių taisyklių laikytis ir prisiimsiu visą su šių taisyklių laikymusi ir žalos atsiradimu susijusią riziką. Sutinku, kad nesilaikant šių taisyklių visa atsakomybė tektų man bei suprantu, kad Snow Arena nėra atsakinga už žalos atsiradimą.

*Asmens duomenys yra renkami tik Sutikimo su vidaus tvarkos taisyklėmis tikslais. Išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims ar naudojami komerciniais tikslais.

Snow Arenos įvertinimai

Didžiausias pasaulyje slidinėjimo kompleksų vertinimo portalas Skiresort.info  Snow Arenai suteikė aukščiausią įvertinimą – 5 žvaigždutes...